Serving size: 
Serving per container: 
Obs! Var noga med att alltid läsa innehållsförteckningen på den aktuella produktens förpackning då ingredienssammansättningen kan ändras.