Under uppdatering
Magnum: building a sustainable future
Magnum recyclable tubs
Magnum uses recyclable plastic

Njutning, på ett ansvarsfullt sätt

Plastic Collection

Genom att använda återvunnen plast vid tillverkningen av våra Magnum-glassburkar minskar vi på mängden ny plast som skapas.

Tubs Production

Genom att använda återvunnen plast, skapar vi Magnum-glassburkar som går att återanvända och som kan återvinnas om och om igen.

Magnum aims to drive the circular economy* approach by following this three step process:

1. Plastic Collection

Genom att använda återvunnen plast vid tillverkningen av våra Magnum-glassburkar minskar vi på mängden ny plast som skapas.

3. Tubs Production

Genom att använda återvunnen plast, skapar vi Magnum-glassburkar som går att återanvända och som kan återvinnas om och om igen.

Avancerad teknik

För att stöda en cirkulär ekonomi måste branscher bli bättre på att återföra producerat material i cirkulära system.

Mekanisk återvinning är ett cirkulärt system som passar för många material inklusive metall, glas och vissa plaster.

Men för mer komplexa material har mekanisk återvinning sina begränsningar. Det fanns ett akut behov i branschen att hitta alternativa sätt att återvinna komplexa material och anta den cirkulära modellen.

Avancerad återvinningsteknik har utvecklats för att återföra ”blandade och utspädda komplexa material” till värdekedjan och göra materialet livsmedelssäkert för förpackningstillämpningar.

Denna teknik erbjuder ett nytt sätt att ta in låggradiga ämnen i återvinningskedjan genom att bryta ner dem till enklare former som används som råmaterial* för att tillverka nya material som klassas som nyproducerade.

Massbalans

Vid avancerad återvinning blandas återvunnen råvara med nytillverkade material, därför går det inte att fysiskt spåra olika råvaror som blandas i produktionsprocessen. För att kunna följa denna process krävs en omfattande spårbarhetskedja.

Massbalansmetoden Massbalansmetoden (opens in a new window) är framtagen för att kunna spåra och granska den totala mängden återvunnet innehåll (t.ex. återvunnen PP) genom produktionssystemet.

Återvunnen råvara är en råvara som går in i produktionssystemet. Den blandas sedan med andra råvaror och omvandlas till andra produkter. Mängden certifierad återvunnen plast som köps in frånSABIC (opens in a new window) motsvarar mängden återvunnen råvara som används i deras process.

ISCC

ISCC (opens in a new window) är ett hållbarhetscertifieringssystem för alla råvaror och marknader. Hartsleverantören SABIC är certifierad, liksom alla våra andra leverantörer.

Den plastharts vi använder för att tillverka våra Magnum-glassburkar är tillverkad av certifierad återvunnen plast som är baserad på massbalansmetoden.

ISCC Logo

*En råvara som används vid tillverkning av förpackningar.

Hållbarhet spelar en central roll i allt vi gör, från vaniljextraktet i våra aromer till träet vi tillverkar våra glasspinnar av.

Mer från Magnum