Sekretesspolicy

Denna hemsida administreras av eller på Unilever Sverige ABs vägnar(”Unilever”). Hemsidan uppdaterades senast den 2010-04-06.

Vi förpliktar oss att skydda dina personliga uppgifter. Vår integritetspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in på sajten samt hur vi utnyttjar och skyddar informationen. Här står även vad du skall göra om du inte önskar att dina personuppgifter sparas i samband med besök på vår hemsida och hur du kan ändra information som du redan har gett oss.

Policyn avser endast denna hemsida och inga andra sajter som är länkade till denna hemsida.

Så använder vi dina uppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss på denna hemsida kommer vi att använda till det syfte som uppgifterna lämnades, till exempel för att delta i en tävling, för att skicka ett varuprov till dig, eller för att besvara din förfrågan.
Vi kan även använda uppgifterna till syfte som anges på den hemsida där du skriver in dina personuppgifter – om du inte meddelar att du ej önskar detta.

Vi och övriga bolag som omnämnts kan använda de uppgifter du lämnar (bland annat postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig enligt ovan.

Vi och övriga nämnda bolag kan tidvis använda tjänster från tredje man till att administrera eller analysera information, även personuppgifter, som vi inhämtar på våra sajter.

Värd för denna hemsida är för närvarande Syntegra (USA) Inc. med säte i USA. Syntegra (USA) Inc. har förbundit sig att implementera system som skyddar dina personuppgifter och att använda uppgifterna endast i enlighet med våra instruktioner. Alla värdorganisationer som eventuellt kan komma att användas i framtiden kommer att bindas av liknande avtal.

Vi ber er notera att i det fall vi av myndighet och enligt lag eller i kraft av husrannsakningsorder, åläggande, domstolsbeslut eller liknande uppmanas att lämna ut era personuppgifter, kommer vi att göra det.

Annan information som vi kan inhämta

Du har kanske hört talas om ”cookies”, som är filer eller information som din webbläsare lagrar på din dators minne. Vi använder cookies eller liknande för att samla annan information när du besöker vår hemsida, bland annat vilka delar av sajten du besöker och vilka tjänster du utnyttjar där.
Denna information hjälper oss att utforma hemsidan och våra produkter så den passar dina intressen och behov. Cookies gör också att du surfar snabbare på vår sajt nästa gång. Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när cookies skickas (i bruksanvisningen till ditt datasystem bör finnas en vägledning om hur du gör). Om man avvisar cookies kan resultatet bli att man inte kommer in på vissa delar av sajten och att man inte erhåller personlig information.

Vi använder statistik på hemsidan för att se hur du använder sajten och för att kunna analysera – anonymt och totalt sett – hur sidan används. Information om din dator, bland annat IP-adress (ett nummer som identifierar din dator när du surfar på nätet), vilken typ av webbläsare och operativsystem du använder kan också inhämtas och registreras tillsammans med dina personuppgifter.

Datasäkerhet

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

Ändringar i vår policy

Vi vill uppmana dig att besöka sidan ofta för att hålla dig informerad om eventuella förändringar i denna integritetspolicy.

Kontakt

Kontakta oss på Unilever Sverige AB, GB Glace Konsumentkontakt, Box 1056, 17122 Solna, konsumentkontakt@unilever.com eller tel. 0771 – 82 91 00 om du har kommentarer eller frågor kring denna integritetspolicy, eller för att rapportera brott mot policyn, eller för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.
Du kan alltid begära kopia på den information vi har om dig.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att tillmötesgå önskemål enligt ovan.

Vi värnar om att skydda din personliga integritet på denna hemsida. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, kommentarer eller är osäker på något avseende denna integritetspolicy.

Vi ingår i Unilever-koncernen, som är en av världens största dagligvarukoncerner och som tillverkar och marknadsför en lång rad välkända dagligvaror. Vårt mål är att tillgodose människors dagliga behov överallt i världen.