GB Glace stödjer Rädda Barnen

bryggan
Vi på GB Glace tycker att alla har rätt till en glad och utvecklande barndom och är därför stolta samarbetspartners till Rädda Barnens satsning Dreamcamp, ett sommarläger för ungdomar som sällan eller aldrig varit på läger tidigare.

Vill du vara med och bidra kan du dela ditt sommarminne med #SmakaGlädjen så skänker vi på GB Glace 5 kr till Rädda Barnen för varje hashtag.

Dreamcamp – ett läger för kunskap och lek

På Dreamcamp blandas härliga sommarupplevelser med viktiga workshops där deltagarna får kunskap om sina rättigheter och verktyg för att kunna förverkliga sina drömmar om framtiden.

Lägret är ett led i att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor och minska diskriminering av barn i ekonomisk utsatta områden. Vi vill ge dem ett ökat inflytande och större möjlighet att kunna påverka sin omgivning.Red Ballon

Utgår från deltagarnas behov

GB Glace har stöttat Dreamcamp sedan 2014 och lägret har haft olika fokus från år till år beroende på deltagarnas behov och önskemål. De första åren hölls lägren för ungdomar runt Stockholm.

Sommaren 2015 hade vi möjlighet att hjälpa till med tre olika läger runtom i Sverige. Lägren skiljde sig åt utefter Rädda Barnens lokala satsningar och deltagarnas behov. I Stockholm fick killar och tjejer mellan 13-15 år möjlighet att åka, medan det i Malmö anordnades ett läger för unga tjejer. I Göteborg fick vi möjlighet att hjälpa yngre barn utan papper och deras föräldrar.

Denna sommar, 2016, kommer ungdomar från landets tre storstäder att samlas till ett nationellt läger som kommer rikta sig till en lite äldre målgrupp än tidigare. Det finns ett behov och en vilja hos dessa ungdomar att engagera sig då de är på väg att bli myndiga och snart har rösträtt samt förväntas välja bana i livet med studier och arbete. Dreamcamp vill ge ungdomar de bästa förutsättningarna att kunna förverkliga sina mål och sina drömmar.

Alla barn ska få vara en del av samhället

Dreamcamp är en del av Rädda Barnens satsning På Lika Villkor – för att öka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige, med särskilt fokus på områden där barnfattigdomen är stor. Syftet är att alla barn och unga ska ha samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras. På Lika Villkor finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge och Umeå. Vill du veta mer om Rädda Barnen och deras arbete kan du gå in på deras hemsida: raddabarnen.se.

logo

Tack till alla som delar glädjen!

Med vår glass och stödet från våra konsumenter har vi tillsammans möjlighet att ge ännu fler barn och ungdomar chansen att påverka sin framtid och skapa minnen för livet.