Användarvillkor

Läs detta noggrant innan du besöker webbplatsen. Här finns regler för hur du får använda webbplatsen och all dess information (uppdaterad senast 2010-04-06).

Allmänt

Denna hemsida är avsedd för personer i Sverige och all information om produkter, tjänster och kampanjer gäller endast detta land.

Genom att använda vår hemsida accepterar du villkoren som anges här och du bör kontrollera villkoren varje gång du besöker sidan. Datumet för senast uppdatering anges i rubriken. Om det finns villkor som du inte accepterar ombeds du att inte använda hemsidan. Andra hemsidor för företag i Unilever-koncernen kan innehålla andra villkor och du bör läsa dem separat.

Denna hemsida (gäller ej länkade sajter) ägs av Unilever Sverige AB, ett företag registrerat i Sverige. När du går in på hemsidan samtycker du till att svensk lag skall gälla för alla eventuella frågor avseende innehåll eller användning av denna hemsida.

Varumärken och copyright

Copyright © Unilever Sverige AB. Med ensamrätt. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, ljud och program och annat material som publiceras tillhör Unilever Sverige AB eller något närstående bolag eller har lagts ut med den rättmätige ägarens tillstånd. Med ”närstående bolag” avses alla bolag i Unilever-koncernen.

Det är tillåtet att kopiera valda delar genom att printa, lagra på hårddisk, sända eller länka till andra, men enbart i informationssyfte och under förutsättning att copyright-meddelandet enligt ovan anges.

Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia, eller läggas in på annan kommersiell hemsida eller genom länk till vår sajt utan att godkännande har erhållits från Unilever Sverige AB. Ingen annan rättighet beviljas. Alla varumärken som visas på hemsidan ägs av eller är licensierade av Unilever Sverige AB eller närstående bolag. Det är därför strängt förbjudet att använda något av varumärkena från hemsidan utan särskilt tillstånd.

Produkternas tillgänglighet

Hänvisning till produkt eller service på hemsidan utgör inte ett erbjudande att leverera denna produkt eller tjänst. Information angående tillgänglighet och lämplighet avseende speciella produkter eller tjänster bör införskaffas före köp.

Länkade sajter

Vid olika tillfällen genom hela hemsidan kommer du till automatiska länkar till andra hemsidor på nätet som är relevanta för någon speciell punkt i vår hemsida. Detta innebär inte att Unilever Sverige AB eller någon av de närstående bolagen är associerat med någon av dessa hemsidor eller deras innehavare. Det är företagets förhoppning att du skall finna dessa hemsidor intressanta, men varken företaget eller närstående bolag påtar sig något ansvar eller förpliktelser för utformning eller informationsutbud på dessa hemsidor.

När du upptäcker att du har kommit till en annan hemsida kan du återvända till den här hemsidan genom att klicka på ”tillbaka” pilen eller genom hemsidans adress www.gb.se

Lämnad information

Genom att lämna information eller uppgifter till oss samtycker du till att vi utan ersättning använder informationen och uppgifterna och att vi därmed inte kränker någons rättigheter.

I de delar av hemsidan som innehåller information som lagts in av andra användare har vi inte kontroll över den information som läggs in, och har ingen skyldighet att övervaka sådan information och påtar oss inte något ansvar eller förpliktelser för sådan information. Vi förbehåller oss rätten att redigera eller avlägsna all sådan information från hemsidan utan förvarning och när som helst enligt vårt gottfinnande.

Skydd av data

Personuppgifter som lämnas till oss genom denna hemsida kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy. Läs noga igenom den innan du lämnar uppgifter till oss.

Kontakta oss

Om du har frågor eller klagomål beträffande denna hemsida, kontakta oss på:
Unilever Sverige AB, GB Glace Konsumentkontakt, Box 1056, 17122 Solna, konsumentkontakt@unilever.com eller tel. 0771 – 82 91 00.