Frågor om GB

1.Vilken är GB Glace affärside?

GB Glace ska vara…
…nära kunder och konsumenter med starka varumärken och produkter som både ger upplevelser och sprider glädje.
…en gränslös arbetsplats, där tillfredsställelseskapas genom stimulans, kreativitet och utveckling.
…företaget som leder utvecklingen professionellt och innovativt.

2. Varför heter ni GB Glace?

Den andra oktober 1963 beslutade GB:s styrelse att firmanamnet på företaget skulle vara GB Glace. Tidigare hade namnet varit Glace-Bolaget AB. Glace är den franska stavningen för glass och användes även tidigare i svenskan som benämning på glass av många glassföretag.

3. Vad symboliserar hjärtat i er logo?

GB är ett traditionsrikt svenskt varumärke som står för kvalitet, glädje och innovation. Vi ingår i ett europeiskt nätverk som tillsammans arbetar med produktutveckling, marknadsföring och logistik.
Hjärtat är vår nya gemensamma symbol och varumärke inom Unilevers glassföretag. Tillsammans kan vi vara än mer flexibla då vi gemensamt kan skapa och presentera spännande nyheter.
Logon symboliserar gemenskap, glädje och värme och som en symbol för det tycker vi att hjärtemblemet passar bra.

 
94492911_Original

4. Hur kommer det sig att man kan köpa GB-glassar utomlands?

GB har några internationella varumärken t.ex. Magnum som finns i många andra länder. Vi har systerföretag i dessa länder som också tillverkar och säljer produkterna under samma varumärke. Varje land har emellertid ett lokalt glassortiment som är speciellt för landets tradition och detta gäller även Sverige.